Kundens rettigheder

kundensrettighederForbrugerens lovbeskyttede rettigheder 

Lovgivning til kundens bedste
Udgangspunktet for forbrugerens beskyttelse er dørsalgsloven og markedsføringsloven. Begge regulerer bl.a. salg af produkter eller tjenester i private hjem eller andet sted uden for fast udsalgssted. Et af de vigtigste punkter i dørsalgsloven er uden tvivl kundens fortrydelsesret.

Lovene sikrer kundens ret til at benytte fortrydelsesretten skriftligt. Denne ret giver, sammen med Direkte Salgs Foreningens etiske regler, kunden den bedste beskyttelse ved køb af produkter eller tjenester – en beskyttelse, der ikke findes ved tilsvarende køb under andre forhold.

Fortrydelsesret
Kapitel 4 i lov om visse forbrugeraftaler (Dørsalgsloven), jvf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1997, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, lov nr. 1098 af 21. December 1994, lov nr. 442 af 31. maj 2000 og lov nr. 1457 af 17. december 2013, beskriver fortrydelsesretten således:

Fortrydelsesfristen er 14 (kalender) dage. Fristen regnes fra den dag, hvor kunden har fået det købte eller den første levering i hænde ved aflevering på posthuset m.v. Hvis kunden f.eks. modtager det købte mandag d. 1. har kunden frist til og med mandag d. 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller Grundlovsdag, d. 5. juni, er kundens frist forlænget til den følgende hverdag.

Sådan fortryder man
Inden fortrydelsesfristens udløb skal man videregive det modtagne direkte til sælger eller overgive det til postvæsenet eller anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til sælger. Det anbefales, at man ved varens tilbagesendelse ved postkvittering eller lign. sikrer sig bevis for, at man har fortrudt rettidigt.

Man kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage eller afhente varen på posthus e. lign. Med mindre andet er aftalt, skal man selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse.

Betingelse for fortrydelsesretten er som hovedregel, at sælger modtager varen i væsentligt samme stand og mængde, som da kunden modtog varen.

Direkte Salgs virksomheders tillæg til fortrydelsesretten
Mange direkte salgs virksomheder tilbyder ud over den lovmæssige fortrydelsesret også en kundetilfredshedsgaranti, der giver forbrugeren mulighed for at returnere produktet, hvis det ikke lever op til forventningerne. Denne tilfredshedsgaranti strækker sig ofte væsentligt ud over de lovmæssige 14 kalenderdage.