Om direkte salg

Fotolia_56166097_HIGHHvad er direkte salg?
Til forskel fra almindelige detailbutikker er direkte salg baseret på personligt salg af produkter direkte til slutbrugeren. Dette sker som oftest ved, at kunden inviterer sælgeren til at demonstrere produkterne i sit hjem, til et homeparty, på arbejdspladsen eller lignende.

Demonstrationen sker på kundens præmisser, og kunden bestemmer tid og sted. Dette gør, at kunden opnår en høj grad af individuel vejledning omkring de produkter, som vedkommende er interesseret i at købe. En anden fordel for kunden er, at vedkommende ikke behøver at tage hen til en detailbutik i lokalområdet, som sælger den ønskede produktkategori, da sælgeren kan komme direkte hjem til kunden, hvis kunden ønsker det.

Hvad er en direkte sælger?
En direkte sælger er en person, som er en del af distributionssystemet i en direkte salgs virksomhed. En direkte sælger kan være en selvstændig handelsagent, selvstændig kontrahent, selvstændig sælger eller grossist, selvstændig repræsentant, ansat eller franchisetager.

Hvor mange forskellige former for direkte salg er der?
Nedenfor kan du læse om de forskellige former for direkte salg:

Multi Level Marketing (netværkssalg)
Der findes forskellige måder at bygge en direkte salgsorganisation op på. En af de almindeligste er netværksorganisationer, også kaldet Multi Level Marketing (forkortet MLM).

Multi Level Marketing har den fordel, at sælgeren kan sælge flere produkter via sit netværk af sælgere end ved blot at stå alene. Ved at invitere nye sælgere ind i salgsnetværket, kan sælgeren opnå en højere fortjeneste ved. f.eks. at opnå bonuspoint eller kunne indkøbe varerne billigere, så fortjenesten ved salget til kunden bliver større.

Det er vigtigt at understrege, at Multi Level Marketing INTET har med den ulovlige pyramide-salgsmodel at gøre. Pyramidesalg er svindel og ulovligt i Danmark. Det er en metode, hvor initiativtagere til såkaldte ”investerings-” eller ”handelssystemer”, der ved hjælp af en hierarkisk opbygning beriger sig selv gennem de indbetalinger, som nye medlemmer af disse systemer foretager.

Direkte Salgs Foreningen og dens medlemmer tager kraftigt afstand fra alle former for pyramidesalg og støtter en strammere lovgivningen vedr. pyramidesalg.

Person-til-person salg
Dette er den klassiske form, hvor sælgeren møder kunden ansigt-til-ansigt. Sælgeren kan her give personlig rådgivning til kunden, og derved sikre at kunden får det helt rigtige produkt, der passer til kundens ønsker og behov. Ved person-til-person salg har kunden mulighed for at teste produktet, inden det købes.

Hjemmedemonstration (home parties)
En anden klassisk direkte salgsform er salg gennem demonstration hos kunden. Her er det kunden, der inviterer sælgeren til at komme og demonstrere sine produkter for kunden og de deltagere, som kunden har valgt at invitere med til demonstrationen. Ved hjemmedemonstration kommer sælgeren i kontakt med flere potentielle kunder samtidig og kan derved skabe et kundenetværk.

Dør-til-dør og telefonsalg
Både dør-til-dør salg og telefonsalg er direkte salg. Men som et af de få lande i Europa er begge disse salgsformer med få undtagelser forbudt i Danmark, da det ikke er lovligt at kontakte potentielle kunder uanmeldt med et senere salg for øje.