Klagemulighed

Som noget nyt har Direkte Salgs Foreningen indført mulighed for at forbrugere kan klage direkte til foreningen over den forhandler, som forbrugeren har købt sit produkt af.

Hvem kan klage?
Enhver forbruger, som har købt et produkt af en forhandler, som er tilknyttet én af foreningens medlemsvirksomheder.

Hvad kan der klages over?
En forhandlers mulige overtrædelse af Foreningens Etiske Regler eller af dansk lovgivning for direkte salg, herunder specielt overtrædelser af dørsalgsloven eller markedsføringsloven. Derimod ser Direkte Salgs Foreningen sig desværre ikke i stand til at behandle klager over det købte efter købeloven, da disse juridisk er en sag mellem forhandleren og forbrugeren. Sådanne klager henvises derfor fortsat til Forbrugerklagenævnet eller domstolene.

Hvad koster det at klage?
Det er gratis at klage over en medlemsvirksomheds forhandler til Direkte Salgs Foreningen.

Skal der benyttes en klageformular?
Nej, men klagen bør indeholde en klar identifikation af både forbrugeren og den forhandler, der klages over, samt en kortfattet beskrivelse af hvad der klages over, samt skriftlig dokumentation i det omfang, det er påkrævet. Anonyme klager behandles ikke.

Hvor lang tid går der før klagen er behandlet?
Der går 1 – 3 måneder. Klagen behandles af Direkte Salgs Foreningens Etiske Udvalg, som sender klagen til udtalelse hos den pågældende forhandlers medlemsvirksomhed. Udtalelsen forelægges herefter for klageren for evt. yderligere bemærkninger, som så igen forelægges medlemsvirksomheden. Herefter afgiver Etisk Udvalg sin indstilling til bestyrelsen, som træffer afgørelse i sagen, herunder om denne skal forelægges for Direkte Salgs Foreningens Code Administrator.

Får jeg besked om afgørelsen?
Ja, afgørelsen bliver sendt til klageren.

Hvad kan afgørelsen gå ud på?
Hvis klageren får medhold, kan afgørelsen overfor den pågældende forhandlers medlemsvirksomhed gå ud på enten en henstilling, en advarsel, en overførsel til passivt eller prøve-medlem eller eksklusion af foreningen. Direkte Salgs Foreningen kan kun sanktionere forhandlerens medlemsvirksomhed, da forhandleren ikke er selvstændigt medlem af foreningen.

Hvortil skal jeg sende klagen?
Klagen skal sendes til Direkte Salgs Foreningens formand, se under ‘Kontakt’.